Trauksmes celšanas sistēma

SIA “DLV” trauksmes celšanas sistēma izstrādāta balstoties izpratnē par Trauksmes celšanas likumā ietvertajam normām un vērtībām, kas atspoguļotas iekšējā Trauksmes celšanas politikā.
   * Trauksmes celšanas politika

Trauksmes cēlāja ziņojuma izskatīšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību SIA “DLV” notiek saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu un

*Trauksmes celšanas noteikumiem

Trauksmes cēlājs informāciju par iespējamu pārkāpumu sniedz izmantojot trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapu, kuru iesniedz:

  1. elektroniski – nosūtot atbildīgai personai uz elektronisko pasta adresi trauksmes.zinojums@dlv.lv norādot tēmu “Trauksmes cēlāja ziņojums”;
  2. pa pastu – nosūtot Trauksmes ziņojumu uz uzņēmuma pasta adresi – Krīdenera 9, Rīga, LV-1019 ar norādi uz aploksnes “Trauksmes ziņojums”;
  3. atstājot pasta kastē – Trauksmes ziņojumu ar norādi uz aploksnes “Trauksmes ziņojums” atstājot uzņēmuma pasta kastē adresē Krīdenera 9 Rīga, LV-1019 pie apsardzes punkta;
  4. atbildīgajai personai slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;
  5. personīgi – iesniedzot Trauksmes ziņojumu personīgi uzņēmuma valdes loceklim (gan rakstiski, gan mutiski), ja ziņojumu sniedz par atbildīgo personu vai tās aizvietotāju.

Parunāsim

Mēs esam gatavi un gaidam, lai apspriestu jūsu jautājumus.
500 rakstzīmes atlikušas