Trauksmes celšanas sistēma

SIA “DLV” trauksmes celšanas sistēma izstrādāta balstoties izpratnē par Trauksmes celšanas likumā ietvertajam normām un vērtībām, kas atspoguļotas iekšējā Trauksmes celšanas politikā.
   * Trauksmes celšanas politika

Trauksmes cēlāja ziņojuma izskatīšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību SIA “DLV” notiek saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu un

*Trauksmes celšanas noteikumiem

Trauksmes cēlājs informāciju par iespējamu pārkāpumu sniedz izmantojot trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapu, kuru iesniedz:

  1. elektroniski – nosūtot atbildīgai personai uz elektronisko pasta adresi trauksmes.zinojums@dlv.lv norādot tēmu “Trauksmes cēlāja ziņojums”;
  2. pa pastu – nosūtot Trauksmes ziņojumu uz uzņēmuma pasta adresi – Krīdenera 9, Rīga, LV-1019 ar norādi uz aploksnes “Trauksmes ziņojums”;
  3. atstājot pasta kastē – Trauksmes ziņojumu ar norādi uz aploksnes “Trauksmes ziņojums” atstājot uzņēmuma pasta kastē adresē Krīdenera 9 Rīga, LV-1019 pie apsardzes punkta;
  4. atbildīgajai personai slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;
  5. personīgi – iesniedzot Trauksmes ziņojumu personīgi uzņēmuma valdes loceklim (gan rakstiski, gan mutiski), ja ziņojumu sniedz par atbildīgo personu vai tās aizvietotāju.

dimanta bingo campaign banner LV RU

DIMANTA BINGO PIEDĀVĀ:

  •  300 € SUPERBUMBAS IZSPĒLI! *
  •  MĀCĪBU SPĒLES, NOTEIKUMU SKAIDROJUMI PIEKTDIENĀS UN SESTDIENĀS KATRU STUNDU!

Parunāsim

Mēs esam gatavi un gaidam, lai apspriestu jūsu jautājumus.
500 rakstzīmes atlikušas